Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Fashion shooting!!

the concept is Marilyn Monroe in my college
the concept is Marilyn Monroe in my college
the concept is Dracula in my college
the consept is Dracula in my collegethe girls (backstage) in my college

backstage in my college

backstage in my college

my papper dress backstage in my college 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου